måndag 19 juli 2021

Befolkningsminskning i länet, vad kan vi göra för att vända utvecklingen

 

SCB har kommit med sin befolkningsprognos för Sverige och för länets kommuner. Det är kanske inte en så munter läsning för oss i Gävleborg som förutspås minska vår befolkning de kommande åren. Vi kunde läsa tidigare uttalanden från länets kommuner när vi ökade befolkningen, då tyckte man att man var på rätt spår. Det som man då inte ville prata om var att ökningen bestod i att invandringen var hög och Gävleborg tog en stor andel av dessa som kom till Sverige. 

Nu när invandringen har minskat kraftigt så finns inte denna inflyttning längre utan nu ser vi att länets förutspås minska i antalet invånare. Vi måste nu istället förlita oss på att fler ska födas än som dör och att den inhemska inflyttningen till länet måste öka. 

Vi har nu sett under pandemin att många väljer att flytta från städerna ut på landsbygden vilket är en spännande scenförändring. Frågan är om den kommer bestå efter pandemin, jag tror vi ska vara försiktiga att räkna med det. Däremot måste vi fortsätta att jobba med vår attraktionskraft för att få fler företag att komma hit och att skapa förutsättningar för våra befintliga företag att växa just här och inte någon annan stans. Till detta måste vi skapa förutsättningar för en bra skola, sjukvård och fritidsaktiviteter för att få barnfamiljer att vilja flytta hit och stanna här. Det ska även finnas attraktiva lägen att bosätta sig på, och då måste vi ta tillvara vår fantastiska natur och inte vara rädda för att exploatera tomter i sjönära lägen. Det behöver även finnas förutsättningar för en samhällsservice som fungerar i hela länet. Även en fungerande infrastruktur behövs med bra vägar i hela länet och bra kollektivtrafik. Idag har vi landets sämsta vägar i Gävleborg vilket inte duger om vi vill att länet ska växa. Allt detta kan inte kommunerna åstadkomma själva utan där måste vi hjälpas åt, kommun, region, företag, entreprenörer och övriga civilsamhället. 

Tyvärr finns en tillväxtfientliga strömningar inom politiken i länet. Det finns partier och politiker som inte inser behovet av tillväxt och då menar jag ekonomisk tillväxt och befolkningstillväxt. Man försöker hitta på andra tillväxtmått för att flytta fokus men vi vet att det är just att antalet invånare måste öka och samhällsekonomin måste växa. 

Därför behövs moderaterna som är ett av få partier som jobbar för ekonomisk tillväxt. Vi måste värna våra större industrier och se till att de har de bästa förutsättningarna att växa här. Vi måste få våra mindre och medelstora företag de bästa förutsättningarna att kunna växa och våga satsa. Därtill måste vi få nya livskraftiga företag att startas. Men även företagsetableringar måste till och där ser vi att vi har lyckats en del men inte tillräckligt. Nu är Northvolt på kroken igen och jag hoppas verkligen att vi kan som län skapa de allra bästa förutsättningarna för att de ska etablera sig här och inte någon annan stans. Sist man försökte så misslyckades vi. Här krävs att hela länet samlas bakom Gävles försök denna gång. 

Det finns otroligt mycket att göra men det kräver ett lokalt och regionalt ledarskap som går hand i hand. Idag spretar det mycket i länet och det finns en tydlig inomlänskonkurens som inte gynnar oss.  


måndag 5 juli 2021

Regionens egna flygbolag

 2015 beslutade Landstingen att man tillsammans skulle starta ett eget kommunförbund som skulle driva ambulansflygverksamhet. Innan dess, och även idag, så köper vi den tjänsten av en extern aktör.  Vi i Region Gävleborg är inte någon stor kund i detta utan köper få ambulanstransporter med flyg vilket är helt naturligt med tanke på att vi ligger så när Uppsala och Stockholm. Det är oftast sekundärtransporter som innebär transport av patient mellan sjukhusen. Det är även viss organ som transporteras med flyg för att snabbt kunna genomföra en transplantation. 

Vi har även tidigare gjort gemensamma upphandlingar i detta och vi är flera regioner som är ganska små i detta och här är det bra att man samarbetar. Men att starta ett eget flygbolag med egna flygplan och allt vad det innebär är något som jag personligen varit skeptiskt till. 

Med så små volymer som ändå Sverige har så kanske det skulle vara bättre att samarbeta internationellt och hitta mer globala aktörer. 

Nu har man kommit så långt att man har upprättat förbundet och köpt in sex flygplan som kommer levereras under hösten.  Tanken var att vi endast skulle äga flygplanen, ansvara för den tekniska utrustningen och sjuksköterskebemanningen. Resten skulle upphandlas. Det har nu förändrats och man vill nu att vi ska anställa piloter, flygbaser och även ansvara för drifttillståndet. 

Det är såklart inte enkelt att hänga med i alla turer och vad som är effektivast kan man såklart diskutera. 

Det som däremot är viktigt för oss är att denna verksamhet sker med hög kvalité, bra tillgänglighet och är kostnadseffektiv. Här har det såklart hänt en del sedan 2015 när beslutet togs. 

Så sent som i veckan fick vi information om vad som händer och hur planen ser ut framåt. Jag blir allt mer skeptisk till denna interna verksamhet. Vi har nu kommit så långt att vi ska ha eget drifttillstånd, sex flygplan, tre olika flygbaser samt anställa 30 piloter. Detta till en högre kostnad än vad man tidigare sagt

Idag köper vi ca 40flygtimmar, det är så detta räknas och vi betalar. Vi betalar helt enkelt då ca 30 000kr(2020) till 40 000kr(2018) per flygtimme eller totalt 2,3mnkr(2020) till 4,2mnkr(2018) per år, beroende på hur mycket vi använder denna tjänst.

Nu har man räknat på vad det nya avtalet innebär för oss så ökar nu kostnaderna rejält. Budget för 2021 4,5mnkr för 20 flygtimmar vilket innebär 225ksek/flygtimme vilket är 5gånger dyrare än den verksamhet vi upphandlar idag. Den största delen i kostnaderna är en fast avgift och en mindre del för de 20h som vi faktiskt budgetar för att använda. Skulle vi använda 40 timmar istället så skulle kostnaderna bli 125ksek/flygtimme. Till detta kommer även kostnaderna för sjuksköterskebemanningen, såväl per flygtimme som beredskapskostnaderna

Oavsett hur man räknar kommer detta bli minst 3 gånger dyrare än idag. Frågan blir såklart om detta innebär en högre kvalité och patientsäkerhet än idag, jag har inte fått några signaler om att det idag brister i kvalité och tillgänglighet? Men samtidigt är vi mer eller mindre tvingade till detta med tanke på att om alla andra regioner går in i detta lir vi ensamma kvar att upphandla, och frågan med tanke på vårt låga antal flygningar och flygtimmar så kanske ingen är intresserad att leverera den tjänsten till oss. Vi vågar helt enkelt inte chansa, men samtidigt är frågan hur mycket ska detta få kosta innan Region Gävleborg säger ifrån.


måndag 28 juni 2021

Vaccination, vem är bäst

 Vi har under en längre tid hört från majoritetens företrädare om att vi i Gävleborg är bäst på att vaccinera vår befolkning. Stämmer detta?

För det första vill jag lugna ett och annat majoritetsregionråd med att konstatera att det nu går framåt med vaccinering och att det går bra för oss i Gävleborg. Ingen ska tro något annat men ibland kan det vara bra att nyansera bilden och inte gå på sossefloskler.

Vi kan konstatera ändå att vi i Gävleborg är det län som har störst andel av vår befolkning som fått sin första dos. Hos oss är det 64% av befolkningen som fått sin första dos tätt följt av Blekinge, Sörmland och Dalarna. 

När det gäller andelen som är färdigvaccinerade så är vi på 11 plats med 38% som fått sina två doser. Där leder Värmland med 46% som är färdigvaccinerade.

Så det intressanta är att slå ihop dessa två siffror. För det skulle vara enkelt att vinna den ena på den andras bekostnad. Jämför exempelvis Värmland som har högst andel färdigvaccinerade och Gävleborg.

Värmland 1:a dos 61% 2:a dos 46%
Gävleborg 1:a dos 64% 2:a dos 38%

Sammantaget så är Gävleborg 3% bättre på första dosen men 8% sämre på andra dosen. Då blir Värmland bättre på totalt andel doser, eller hur?

Storstadsregionerna kan inte hävda sig i vaccinationsracet utan ligger sist för färdigvaccinerade (Stockholm 25%, VGR 29% och Skåne 30%) De som fått en dos är 50% för VGR och Skåne och 51% för Stockholm.

Jag har även tidigare påpekat för majoriteten, och journalister, att man fördelar ut vaccin efter andelen äldre vilket gör att vi som har större andel äldre får fler doser/1000 invånare än de som har en ung befolkning. Detta skrevs det även om i tidningen i helgen. Det innebär att storstadsregionerna inte har en möjlighet att ha samma vaccinationsandel som vi som har en äldre befolkning. Men detta vill inte ledningen i Gävleborg prata om.

Sedan har en del regioner lyckats få ut fler injektioner per flaska vaccin, hur detta har gått till förstår jag inte riktigt. Har man spätt ut vaccinet eller har man samlat på sig slattar. Men det innebär att de som lyckats med det har fler doser att använda än andra. 

Sedan är frågan om vilka åldrar som får vaccinera sig. Sedan ett par veckor tillbaks så kan alla i Dalarna vaccinera sig medan vi i Gävleborg har åldersgräns på 30(tror jag).

Men frågan är vad som är bäst?

Detta beror nog på vem man frågar, alla vill ju vara bäst. Men fullvaccinerade måste ändå vara något bra mått. Sedan så skulle det vara intressant att jämföra hur många doser som kasseras, för det visar ändå hur väl man lyckats använda de doser man får till sig. Men det har ingen riktigt svarat på. I Gävleborg så har man sagt att man inte vet, märkligt kan jag tycka.

Sedan vet vi också att vaccinationsviljan skiljer sig åt. Detta kan vara det som avgör vilket åldersspann man har som får boka en tid. Har man låg vaccinationsvilja så kan man snabbare gå ned i åldersspann. Samtidigt skulle man från början släppt på alla åldrar med det kaos som skulle kunna uppstå. Så måttet om vilken ålder som får vaccinera sig kanske inte är relevant ändå. 

Så svaret på frågan är såklart, som oftast annars, det beror på. Därför ska man vara försiktig att slå sig för bröstet oavsett om man är Gävleborg eller Stockholm

Sedan har jag haft synpunkter på hur man planerat vaccinationerna i Gävleborg och det fortsätter jag att ha. Men som jag sagt tidigare så har de problem man haft varit övergående i och med att nya grupper har kunnat boka och antalet doser är mycket lägre än vad man planerat för.

Att boka via telefon verkar nu i alla fall fungera bra, men som sagt det är ytterst få som gör det nu. Appen som vi själva utvecklat har mycket mer att önska. Man har fixat en del men den är inte stabil och underlättar inte särskilt att boka. För den som ringer och bokar tid går det mycket smidigare för än de som vid varje försök till att boka ska svara på en massa frågor och kastas ut och strula.

Detta skulle jag vilja att någon tittar närmare på. Vad har fungerat bra med bokningen och vad har inte gjort det. Det skulle även vara intressant att jämföra andra regioner och hur de har gjort för att hitta best practice. Men det är nog inte majoriteten särskilt intresserad av, de vill ju inte låta någon granska och utvärdera (än de själva såklart)

tisdag 22 juni 2021

Oväntad regeringskris

 Så då kom den regeringskris som vi har väntat på. Det var kanske bara en tidsfråga innan vänsterpartiet skulle tröttna på sossarnas arrogans och januaripartiernas sätt att hantera sitt stödparti.

Att moderater och kristdemokrater röstade för att avsätta Löfven var väntat, man har lovat det sedan valet så det fanns ingen annan möjlighet för att behålla trovärdigheten.  Sverigedemokraterna på sin sida vill göra allt för att skapa kaos men i detta fall så förenades de med vänstern i sitt motstånd mot fri hyressättning för nybyggnation av hyresrätter(som det faktiskt rörde sig om)

Jag trodde att Löfven och Lööf skulle vika ned sig till slut och dra tillbaks förslaget men där gick prestigen före pragmatism. 

Nu har regeringen en vecka på sig att lösa ut situationen och jag tror återigen att Löfven kommer göra det, men i denna kris kan i princip vad som helst hända. Så jag är förberedd på alla tänkbara scenarion där ett extraval såklart kommer ta mer av min tid än någon av de andra lösningarna. 

Så om Löfven bestämmer så eller om talmannen misslyckas med att hitta en statsminister, i sina talmansrundor, som inte har en majoritet i riksdagen emot sig så blir det extra val i september. Vi hade redan planerat en intensiv kampanjperiod med tanke på att det då är ett år kvar till valet men om vi nu får styra om till riktig valrörelse så ska det blir riktig kul. Vi moderater i Gävleborg är alltid beredda att möta väljarna med kort varsel

För oss i regionen påverkar inte detta så mycket mer än att regeringens reformer tar paus eller ställs in. Det kan såklart påverka möjligheten att komma överens om alla de riktade statsbidrag som regeringen öser ut på regionerna. 

Sedan märks det på länets sossar att de är stressade. De har nog aldrig varit med om en så utmanande situation. Vi moderater utmanar dem på alla nivåer och det verkar som de börjar inse att deras dagar i Gävleborg är räknade. Men maktskifte kommer inte av sig själv utan av att väljarna vill ha en förändring och att de ser att det är vi som är beredd att stå för den. Men arrogansen och maktfullkomligheten och stressen som vi märker är uppenbar på alla nivåer.

Det är 446 dagar kvar till ordinarie val nästa år och 90 dagar kvar till ett eventuellt extraval. 


torsdag 10 juni 2021

Rapport om orsakerna till hög dödlighet i covid19 i Gävleborg

 Nu har majoriteten presenterat en av de rapporter som vi förväntar oss kommer granska Pandemin och hur vi har hanterat den. Vi har från oppositionen krävt en extern granskning som skulle göra parallellt som pandemin pågick. Det är alltid svårt att efteråt kunna samla på sig fakta och underlag för att kunna dra slutsatser. 

Vi ville få svar på hur det kunde komma sig att Gävleborg drabbades så hårt, så vi har tidigare ställt följande frågor som vi vill ha svar på:

  • Vad är anledningen till att vi har hög smittspridning i Gävleborg jämfört med andra län
  • Vad är anledningen till att vi har så många döda per 100 000 invånare jämfört med andra regioner
  • Hur kommer det sig att smittan kunde ta sig in på våra boenden, inte en gång utan två och tre gånger

Tyvärr så valde man att inte stödja ett sådant initiativ utan tyckte då att det skulle räcka med den nationella coronakommissionen och våra interna revisorer.

Nu har man från regionledningen ändå gått ut med en rapport om orsakerna till hög dödlighet i covid i Gävleborg. Denna är gjord av våra egna tjänstemän och man har alltså inte använt externa resurser vilket gör att det finns risk att det som presenteras är tillrättalagt och att risken är att allt inte kommer upp. 

Igår gick man då ut med denna rapport. Detta gör man utan att skicka med rapporten utan det är det socialdemokratiska regionrådets slutsatser man går ut med som om de vore rapportens slutsatser. Det är anmärkningsvärt att man presenterar slutsatser till en hemlig rapport. Inte ens under hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde presenterade man rapporten och dess slutsatser. Självklart så krävde vi att få ta del av rapporten omgående och via lite omvägar så gick jag till slut tag på den. Men de är fortfarande inte officiell och tillgänglig för media och andra att granska. Känns inte särskilt öppet och transparent, men det är tydligen så den s-ledda regionledningen jobbar nu för tiden.

Vad säger då rapporten:

Den visar på mycket av den statistik som finns när det gäller dödsorsaker och smittspridning. Det är bra men en sådan sammanställning men det är kanske slutsatserna som jag läser extra noga. Jag kan se att man drar följande slutsatser:

  • Vi har högre andel avlidna med Covid19 i Gävleborg än andra län
  • Det är stor variation mellan länets kommuner
  • Det finns inget som visar på att vårdens kvalité har påverkat dödligheten
  • Det finns inte heller något som visar på att vi varit sämre på att följa råden och restriktioner
  • Vi har inte heller högre smittspridning på våra boenden än andra län

När det gäller rörlighet i samhället så hr man jämfört värmland, västernorrland och Stockholm med oss i gävleborg och man kan konstatera att det inte är någon närmärd avvikelse mellan oss och Värmland och Västmanland. Däremot så har Stockholm minskat sin rörlighet mer än oss övriga vilket göra att vi avviker från det nationella värde. Därtill ser man följande:

Arbetsplatser: Följer Västernorrland, Värmland. Lite mindre rörlighet hos oss under nov dec 2021. 
Kollektivtrafik: Följer Västernorrland, Värmland, lite mindre rörlighet hos oss i aug till okt 2020. 
Detaljhandeln: Från juni 20 så är minskningen mindre hos oss än Västernorrland och Värmland.

Däremot så beskriver rapporten kopplingen mellan fetma, hjärt- och kärlsjukdomar och dödlighet i covid. Detta är känt sedan tidigare och med tanke på att vi har högre andel med fetma och hjärt- och kärlsjukdomar än andra län vilket såklart kan påverka.

Tittar man på dödlighet med covid och samsjuklighet så har vi samma samsjuklighet som riket. Däremot ser vi att något fler har dött på särskilda boenden och hemtjänst än landet som helhet, men vi sticker inte ut bland landets regioner.

Sedan tittar man på överdödligheten d.v.s. hur många fler eller färre har dött på totalen jämfört med tidigare år. Här kan man välja lite vilka olika tidsspann och få lite olika resultat, så den statistiken är svår att titta på men rapporten kommer fram till att vi har 5% högre dödlighet.

Sedan finns det en märklig slutsats i rapporten ”Den höga allmänna smittspridningen i Gävleborg är med stor sannolikhet kopplad till den höga dödligheten.” Det borde nog stå tvärtom, att dödligheten beror på den höga smittspridningen i Gävleborg. Samtidigt säger man ”Antalet smittade personer beror på hög grad av testkapacitet” vilket då skulle innebära om testkapaciteten och testförmågan i de olika regionerna spelar roll för hur stor den noterbara smittspridningen är. Här borde man såklart ha titta på andra faktorer för att ta reda på om vi haft högre smittspridning eller inte. Med tanke på att många har legat på sjukhus och faktiskt avlidit så kan man nog dra den slutsatsen men samtidigt så ska man vara försiktig med sådana förenklade teser. 

Så sammanfattningsvis kan man konstatera att sossarnas regionråds slutsatser att vi drabbats hårdast beror på den ojämlika hälsan och klassamhället inte finns stöd för i rapporten, det kanske är därför som den inte publiceras. Intressant är att man återigen lyfter det traditionella klasskampsretoriken även här i det län so styrts av sossarna sedan allmänna rösträtten. Det i sig kan vara ett starkt skäl för Gävleborgarna att välja oss moderater i stället.


måndag 31 maj 2021

Tack för förtroendet att fortsätta leda Moderaterna i länet

 I helgen genomförde vi förbundsstämman för Moderaterna Gävleborg. Förra årets arbetsstämman ställdes in p.g.a. att vi inte kunde genomföra en fysisk stämma under pandemin. Nu har vi haft tid och planerat att genomföra stämman digitalt vilket gick långt över förväntan. Med tanke på erfarenheterna från regionens digitala fullmäktige så var vi såklart lite nervösa att det skulle strula med upp till 100 personer uppkopplade samtidigt. 

Till skillnad från regionen genomfördes stämman utan några som helst tekniska problem. Anledningen beror delvis på att vi valt en helt annan teknisk lösning än regionen som kör Microsoft Teams. Vi kunde lätt se vilka som var närvarande och man kunde begäran ordet och våra voteringar fungerade utan några som helst problem. Det var någon person som hade skakig uppkoppling men direkt när den föll ifrån så kontaktades de för att se till att allt fungerade. 

Vi kunde se alla 85 ombud i stort sett samtidigt och den som talade syntes på en egen ruta, klart och tydligt. Jag är förvånad att man från regionen inte har lyssnat och tagit till sig de tekniska lösningar som finns för att lösa digitala möten utan fortsätter att envisas med system som inte fungerar. 

Att vi även hade en mycket erfaren och bra ordföranden gjorde stämman till en trivsam och effektiv tillställning.

På stämman valdes jag och i stort sett hela förbundsstyrelsen om vilket känns hedrande. Vi har nu satt laget i länet inför kommande valrörelse och vi kommer göra allt för att få en ny moderatledd regering, moderatledd region och att vi ska ingå i fler styren i kommunerna. 

Vi tog även beslut om en del sakpolitiska frågor. Bl.a. så beslutade vi bifalla motionen från Bollnäsmoderaterna om att göra om vargpolitiken där mer av beslutet ska fattas lokalt och att de nationella mål som finns över antal individer måste harmonisera med de regionala. 

Det var en trevlig stämma, även om den var digital. Vi ser nu fram emot att kunna träffas fysiskt igen efter sommaren, det märks att det saknas.


fredag 21 maj 2021

ABF ger oliktänkande sparken

 Media har rapporterat om hur ABF jobbar i Ockelbo. En av deras timanställda gick ut och förklarade att han var medlem i Sverigedemokraterna och röstade på dem. När detta blev känt för ansvarig på ungdomsgården som ABF driver i Ockelbo så förklarade man för den anställde att han inte var välkommen att jobba där längre eftersom han inte kan dela ABFs värdegrund.

Detta har såklart skapat starka reaktioner hos Sverigedemokraterna men också hos andra. För min del är frågan flerbottnad. 

Att man som parti och organisation äger frågan vilka som jobbar där är ju självklart samtidigt som man inte får diskriminera någon. Skulle en anställd hos oss moderater visa sig vara medlem eller aktiv i annat parti så skulle det såklart vara ohållbart att jobba kvar hos oss, detta gäller såklart alla partier. Frågan man ställer sig är då ABF en del av socialdemokraterna och det anser de säkert att de är. Därmed får man ha respekt för att de inte kan ha personer anställda som är medlemmar i annat parti. I Moderaternas studieförbund, Medborgarskolan, ser vi inte på det på samma sätt. De är inte en del av partiet även om vi är den största ägarorganisationerna och det är fullt möjligt att vara vänsterpartist och jobba där. 

Men om nu ABF är en del av Socialdemokraterna och arbetarrörelsen så kan man fråga sig om det är lämpligt att de bedriver ungdomsgård. I Gävle driver Unga örnar ungdomsgård på uppdrag av kommunen och de är en ungdomsorganisation som tillhör socialdemokraterna. Att de då driver ungdomsgård i Gävle är något som jag anser inte är lämpligt. Jag tror inte sossarna skulle acceptera och MUF eller SDs ungdomsförbund drev ungdomsgård i kommunen. På samma sätt är det helt oacceptabelt att ABF driver ungdomsgård eftersom de anser sig själva vara kopplade till politiska partier. 

Nu i veckan så tog SD initiativ på regionstyrelsen till att avbryta allt samarbete med ABF i regionen. Detta driver de nu säkert i de flesta kommuner och i regionen. Jag kan förstå deras frustration men som jag skrev tidigare så är frågan inte så enkel. Jag föreslog istället att man skulle inleda en dialog med alla studieförbund, det kan ju vara så att andra förbund gör på samma sätt. Frågan man bör ställa sig är hur de ser på diskriminering och vilka krav man kan ställa för att få ta del av offentliga medel. 

Jag tror inte det är sista gången detta händer och det är säkert inte sista gången SD kommer reagera. Jag kan tänka mig att såväl SD som socialisterna vill flytta fokus från sakfrågor till andra konfliktytor vilket är tråkigt.