onsdag 14 februari 2018

Gör om gör rätt med Framtidsbygget

Idag deltog jag på ett av mina sista regionstyrelsemöten, jag tror jag ska hinna med något till innan min efterträdare tar över i mars.

Vi fick idag information om Framtidsbygget och vad som händer med det. Det var en mycket bra information där vi fick en grundlig dragning om den vårdplatsutredning som gjorts. Jag hade som vanligt en rad frågor men fick bra svar från de som gjort rapporten. Jag delar inte helt och hållet deras slutsats men det är en bra grund att stå på. Vi fick även träffa den nya programchefen och ansvarig för sjukvårdsdelarna i bygget, vilka också gav mycket bra intryck.

Jag kan helt enkelt konstatera att det kändes mycket bra. Man har nu äntligen gjort det som vi krävt i snart 10år, Man har helt enkelt börjat om från början och börjar i rätt ända med behovsanalyserna först. Hur många vårdplatser behövs, hur ser logistiken ut, hur vill man jobba med vårdteam, enkelrum till alla, flexibla vårdplatser o.s.v. Det känns som de har läst våra moderata budgetförslag, vilket inte var en dag för sent

Tyvärr kommer hela projektet bli försenat, vilket man kan förstå. Är man tvungen att göra om och göra rätt så tar det lite längre tid. Det var även första gången vi fick se en tidsplan och en uppfattning om när vi kan flytta in i de nya lokalerna.

Det är såklart väldigt mycket att göra i de olika skedena men det känns bra att man nu är på banan och att man nu ser till behov och lösningar.

Hade vi haft ett moderatlett styre i regionen så hade detta inte behövt hända, då hade vi gjort rätt från början.

tisdag 13 februari 2018

Ny tid, nytt uppdrag

I lördags hade moderaterna i Gävle sin nomineringsstämma där man valde att jag ska vara det nya toppnamnet och kommunalrådskandidat i Gävle. Jag är mycket tacksam och ödmjuk för det förtroende som våra medlemmar och ombud på stämman har visat mig, jag ska göra allt jag kan för att förvalta detta förtroende.

För mig personligen blir detta såklart en omställning. Jag har redan varit aktiv i Gävle kommun under många år, jag blev aktiv 2003 och kom in i fullmäktige 2006. Sedan 2008 har jag haft fokus på landsting/region där jag haft förmånen att ha uppdraget som regionråd och vice ordförande i landsting- och regionstyrelsen. Sedan 2016 har jag även haft uppdraget som fullmäktiges ordförande i Gävle, detta efter att de rödgröna avgick hastigt och lustigt efter att de förlorat sin budgetomröstning 2015

Från den 1 mars går jag alltså in i uppdraget som kommunalråd för moderaterna i Gävle. Jag kommer samtidigt lämna posten som fullmäktiges ordförande och även regionrådsposten. Frågan har ställts om vad som händer i regionen när jag lämnar rådsposten där. Jag kommer sitta kvar i regionfullmäktige och arbeta tillsammans med den moderata regiongruppen i att förbättra sjukvården i länet. Vi kommer i och med detta starta vår interna process för att få fram vårt nya regionråd(vi har idag två råd och det är ett av dessa som ska ersättas). Moderaterna har många bra kandidater som kan axla den rollen så moderaterna kommer där också gå in i en ny tid med nytt ledarskap.

Gävle är en fantastisk kommun och Gävleborg är också det bästa länet man kan leva och verka i. Jag flyttade till Gävle för 23 år sedan med ambitionen att stanna något år men eftersom jag har trivts så bra och känner mig hemma här så har jag blivit kvar.

Även om Gävle är en bra kommun så finns det mycket som kan bli bättre. Vi har en del utmaningar som vi delar med många andra delar av landet. Gävle växer och i den takten som kommunen växer så ökar behoven av kommunal service, här måste kommunen möta upp det som efterfrågas. Vi ser även att människor inte känner sig lika trygga längre, här finns det också mycket för oss i kommunen att göra. Men den största utmaningen vi står för är såklart den integrationsutmaning som alla pratar om, här måste Gävle göra det vi kan för att underlätta för människor som kommer till vår kommun att komma in i samhället. Lyckas vi inte med det så kommer utanförskapet växa och oron och otryggheten i samhället kommer öka.

Jag är beredd att ta på mig dessa utmaningar tillsamman med mina moderata kollegor och Alliansvänner. Det är tillsammans med Alliansen som vi kan fortsätta leda och utveckla kommunen.

fredag 9 februari 2018

Konstiga prioriteringar av Regionens sossar

Region Gävleborg håller på med många olika saker där många uppgifter är viktiga och är då framförallt kopplade till sjukvård men även kollektivtrafiken är idag ett regionalt ansvar. Därtill finns det vissa åtagande som är lite mer otydliga vad de innebär som exempelvis det regionala tillväxtuppdraget. Dessutom så håller regionen på med saker som man absolut inte ska göra, där har vi vindkraftsverken i Kalmar som ett bra exempel eller att hyr konferenslokaler som erbjuds länets kommuner/föreningar/företag.

Igår beslutade hållbarhetsnämnden att regionen nu även ska gå in och köpa vätgasbussar. På uppdrag av Sandvikens kommun så ska nu regionen satsa på att köpa vätgasbussar som Sandviken vill att vi ska köra i deras stadstrafik, detta innebär en ökad årlig kostnad på 2mnkr. Dessa miljoner måste då såklart tas från andra viktiga områden som exempelvis sjukvården.

Därför klingar det väldigt falskt när sossarna och vänstern säger att de vill satsa på välfärden. I Gävleborg är det raka motsatsen. Istället för att satsa på att korta vårdköer så satsar man miljoner på att bli bussägare.

Vissa påstår att detta ingår i det regionala tillväxtuppdraget eller kollektivtrafiksuppdraget. I detta är vi moderater oerhört tydliga. Vi ska självklart ställa krav på inga eller låga utsläpp för kollektivtrafiken, men att vi går in och pekar ut vilken teknisk lösning vi ska ha kommer att kosta! Nu kommer det komma andra krav från andra kommuner om vilka typer av bussar de vill ha, exempelvis kommer säkert Gävle kommun ställa krav på att det ska vara biogasbussar i Gävle stadstrafik vilket kommer innebära en ökad kostnad på minst 20mnkr.

Alla de medel som läggs på onödiga saker tas ifrån det som är nödvändigt, vilket är värt att påminna våra väljare om.

torsdag 8 februari 2018

Äntligen! E4an ska bli motorväg

För att Sverige och Gävleborg ska fungera krävs en väl fungerande infrastruktur. Vi måste kunna ta oss fram både med kollektivtrafiken, godstransporter och personbilar. Vi har exempelvis under många tjatat om att få dubbelspår på ostkustbanan mellan Sundsvall och Gävle.

Vi moderater har under många år drivit frågan om att få fyrfältsväg på E4an genom länet. Vi ser alldeles för ofta hur motorvägen stängs av p.g.a. olyckor eller så har man stängt av omkörningsfiler för att undvika olyckor under storhelger. Detta i sin tur innebär att trafiken kryper förbi genom länet.

Så nu äntligen har staten kommit till samma insikt som vi moderater i länet haft länge, vi måste få till en fyrfältsväg på E4an genom länet. Så idag fick vi veta att Trafikverket tänkt om och ska utreda frågan. Även om det kommer ta lång tid så börjar nu resan mot en hållbar lösning för E4an mellan Söderhamn och Gävle.

tisdag 16 januari 2018

Stor valfrihet inom vården men dåligt med information

Många av de samtal jag får från patienter handlar om att man inte får vård och att man tvingas vänta på insatser. För mig är dessa samtal intressanta och jag det känns bra att jag kan hjälpa dessa vårdbehövande, samtidigt som det känns frustrerande att vården inte klarar av sina åtaganden och inte heller klarar av att informera om patienternas möjligheter.

För det första har vi vårdval inom primärvård eller Hälsoval Gävleborg som det heter hos oss. Det innebär att du som patient kan välja vilken hälsocentral som du ska vara listad på. Ingen hälsocentral får säga nej till dig att bli listad. När du sedan är listad på en hälsocentral så har du även rätt att välja vilken läkare du vill vara listad hos. Sedan kan du dessutom gå till en annan hälsocentral om du vill, ingen kan neka en patient vård.

För det andra har vi något som heter det fria vårdvalet inom öppen specialistvård, detta ska inte förväxlas med primärvårdens vårdval vilket tyvärr många gör. Detta innebär att alla patienter har rätt att välja specialistvårdgivare från dag 1. Detta ska även vården informera om på ett sätt så att patienten förstår vad som gäller, det regleras tidigare i hälso- och sjukvårdslagen men numer även i Patientlagen. Man kan då helt enkelt säga till den som remitterar att jag vill att du skickar min remiss till denna specifika vårdgivaren. Man får däremot betala för resan.

Inte nog med att du kan välja vård inom Sverige så har du även rätt som patient att välja vilken vårdgivare som helst inom EU. Detta innebär att om du vill få ditt knä opererat på en Tysk vårdklinik så har du rätt att få det, bara så länge den behandling som erbjuds där är godkänd i Sverige. Exempel så har jag lyfta fram möjligheten till klimatvård som är en vårdform vi nekar våra patienter i Gävleborg(Det innebär exempelvis att reumatiker kan åka till ett varmare klimat och få rehabträning) att åka till Rehabsjukhuset Vintersol på Kanarieöarna på försäkringskassans bekostnad.

När det gäller vårdgarantin så har man rätt att få vård inom viss tid, 7dagar för icke akuta besök till läkare inom primärvården, 90dagar till första besök hos specialistvården och inom 90dagar ska man få den insats som behöver. Bedömer vården att man inte kan fullfölja vårdgarantin ska man informera patienten om detta och hjälpa till att söka vårdgivare hos någon annan vårdgivare. Häromdagen kunde vi läsa en insändare från en patient som berättade att vården påstod att om man inte tog erbjudandet om vård hos annan vårdgivare skulle man hamna sist i kön, detta är såklart helt fel. Man kan inte hamna sist i någon kö för att man inte vill åka till annan vårdgivare däremot registreras man som självvald väntande.

Det finns mycket att hålla koll på inom vården och det är inte lätt för patienter, eller någon annan, att hålla koll på detta. Därför är det extra viktigt att vården är tydlig i sin information och man är även skyldig att säkerställa att patienten har tagit till sig informationen, vilket regleras i Patientlagen(Se nedan). Jag kan bara konstatera att vi har mycket mer att göra som Region i detta.

I Patientlagen står det: 
Kap3 
§2 Patienten ska även få information om
1. möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast läkarkontakt samt vårdgivare och utförare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård,
2. möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt,
3. vårdgarantin, och
4. möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz

§6 Informationen ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar.
Mottagarens önskan om att avstå från information ska respekteras.

7 § Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått 
innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen. Informationen ska lämnas skriftligen om det behövs med hänsyn till mottagarens individuella förutsättningar eller om han eller hon ber om det. 

lördag 13 januari 2018

Den smutsiga valrörelsen har börjat

Det märks att vi nu börjar närma oss valet och har gått in i valåret 2018. De politiska strategierna är nu formade och man börjar allt mer jobba efter dem. Vi ser även att de förtroendevalda och de som vill bli omvalda höjer tonläget i debatten och media.

Jag har noterat att socialdemokraternas strategi blir allt tydligare. Man kommer satsa stenhårt i detta val med alla tillbuds stående medel inom rörelsen och tyvärr verkar det bli en riktigt smutsig valrörelse från dem med mycket osanningar som ska spridas och fula påhopp. Frågan är om den regionala och lokala strategin är samma som vi kommer se på nationell nivå. Har man tagit inspiration från USA och Donald Trumps vinnarkoncept. Man kommer dessutom använda alla de maktmedel de har, det kan röra sig från att man som fackligt förtroendevald agerar i partipolitiska frågor eller så kan det vara så att man använder revisionen som verktyg i kampen mot borgerligheten och Alliansen.

Vi kunde dagarna se hur S i Gävle väljer att återigen gå på enskilda moderata företrädare med direkta personpåhopp och påhitt. Man påstår återigen att vår moderata ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden skrämmer bort folk genom sitt ledarskap så personalen flyr och genom media påstås nu felaktigt att man gjort en anmälan till arbetsmiljöverket. Det är klart att detta är ett sätt att försöka kasta så mycket skit som möjligt på en enskild moderat företrädare. När vi kollar upp fakta i detta så finns ingen anmälan inskickad utan dialogen med facken fortsätter om arbetsmiljöproblem på förvaltningen. Ingen medarbetare, vad vi kunnat hitta, har sagt upp sig på förvaltningen. Det är samma strategi som för ett år sedan när man påstod samma saker även då utan grund.

I Hudiksvall kunde vi se att den förre S-landstingsrådet som numer är ordförande i Hälsinglandsmuseum kastar anklagelser mot den moderata revisorn i kommunen. I ett internt samtal inom moderaterna har en moderat medlem haft synpunkter på museets verksamhet, detta rasar nu sossarna över och kastar rasistanklagelser och att han inte får ha synpunkter på detta och därmed inte kan fullfölja sitt uppdrag som revisor. Dessa anklagelser publiceras utan att de kan styrkas och endast i ett enda syfte att misskreditera moderata politiker.

Jag är helt övertygad om att denna strategi kommer fortsätta under det kommande året och jag är mycket bekymrad över det. Varför väljer man att gå på personangrepp istället för att prata sakpolitik och vad vi kan göra för att utveckla regionen och kommunen.

Frågan man ställer sig är, vem ska de ge sig på nästa gång? Är det du eller jag som står på tur?

Vi moderater kommer inte vara en del i detta. Jag kommer göra det jag kan för att vi inte ska sjunka lika lågt som våra motståndare. Tyvärr finns risken att det finns företrädare hos oss som inte kommer orka stå emot och antingen lämna politiken eller slå tillbaks. Och risken är såklart att de lyckas att vi förlorar valet.

Vi ska göra de vi kan så att vi jobbar enligt vår moderata partiledare mantra, där vi ska ha ett vuxet förhållningssätt och vi ska bemöta våra motståndares bästa argument inte deras sämsta.

söndag 31 december 2017

Tack för 2017 och Gott nytt år

Ny börjar 2017 lida mot sitt slut och valåret 2018 tar snart vid. Det har varit ett händelserikt år där mycket såklart är som vanligt inom regionen, vårdköerna växer, överbeläggningarna ökar och personalen flyr men samtidigt som mycket har hänt.

Vi anställde ny regiondirektör och sjukvårdsdirektör i början på året och förhoppningen från oss i oppositionen var att detta skulle bli en nystart för regionen. Det var så mycket problem inom regionen som var och är kopplat till ledarskapet och det var den gamla direktören som fick vara symbolen för det hierarkiska och toppstyrda ledarskapet. Men det är klart att en ny direktör inte gör skillnad eftersom det problemet sitter i det politiska ledarskapet och frågan är om de verkligen tog den chansen som två nya direktörer innebar.

Vi fick även uppleva ett historiskt regionstyrelsemöte i januari. Det var det första styrelsemötet med en icke socialdemokratisk ordförande. Av någon anledning så var både ordförande och 1:e vice ordförande i regionstyrelsen borta under ett par veckor i januari och då fick jag som 2:e vice träda in. Helt klart en annorlunda upplevelse som jag gärna vänjer mig vid. Det var även på detta möte som vi tackade av vår förre regiondirektör och även det var historiskt.

Det har även uppstått några nya kriser under året. Vi kan se att vår egen primärvård blir allt mer krisartad. Allt fler enheter har stor brist på allmänläkare och nu till och med så bryter man medvetet mot fullmäktiges beslut när det gäller vårdval och ingen i majoriteten verkar bry sig.

Det s.k. Framtidsbygget har tillslut havererat vilket i och för sig var mer eller mindre väntat. Eftersom man inte gjorde rätt från början så blir det nu fel och kostar väldigt mycket pengar. Inte nog med att det blir fel så har man även gjort fel vid upphandlingen som gör att det kostar regionen 130miljoner extra. Slöseriet har även visat sig på annat sätt, man hyrde lokaler i Almedalen som inte användes. Man har nu köpt de två vindkraftverken i Småland som fortfarande inte fungerar som de ska och får användas.

Så pengar är det ingen brist på bara brist på ansvar.

I partiet har det varit ett tufft år. Allas vår Maggan gick bort i våras efter en svår cancer.  Hon kämpade in i det sista men till slut gick det inte längre, sjukdomen gick segrande. Maggan var en stor del av partiet i länet och i landet. Alla visste vem Maggan var och ingen kunde slå henne på engagemang och kunskap inom äldrefrågor. Hon var rak och ärlig och ibland kunde hon även upplevas som elak, men hon var äkta och sade alltid vad hon tyckte även om inte alla gillade det.

Vi fick även uppleva ett internt myteri inom moderaterna där vissa länsförbund öppet gick ut och krävde vår partiledares avgång på ett sätt som jag trodde bara kunde ske hos sossarna. Till slut blev situationen ohållbar och Anna valde att lämna självmant och vi kunde välja Ulf till vår nya ledare. Jag är helt övertygad om Ulf kommer blir en fantastisk ledare och jag ser fram emot att han blir Sveriges nya statsminister nästa år.

Som sagt så var det ett händelserikt år och jag hoppas att 2018 blir ännu mer händelserikt. Eftersom det är valår så finns nu möjligheten för Gävleborgarna att välja en ny moderatledd regionledning och en moderatledd Alliansregering. Detta skulle vara bra för alla såväl Gävleborgarna som för länets sossar. Genom att de förpassas till avbytarbänken så finns det möjlighet att de blir mindre maktfullkomliga.

Detta kommer inte ske av sig själv utan kräver hårt arbete av alla oss moderater i länet. Nu återstår några dagar av ledighet innan arbetet mot valseger 2018 fortsätter.

Gott nytt år!