fredag 15 september 2017

Den fikande försvarsministern

Cirkusen fortsätter i riksdagen när det gäller haveriet på Transportstyrelsen. Igår kunde vi höra hur C och L nu väljer att inte fullfölja den misstroendeförklaring som är riktad mot försvarsministern, ett mycket märkligt beteende. Är det så att man har gett vika på medias och sossarnas påtryckningar, är det så att regeringen och ledarskribenter ska få bestämma hur C och L agerar i riksdagen?

När det i somras kom fram att Transportstyrelsen hade lagt ut känsliga uppgifter på en konsultfirma i Östeuropa mot Säpos vilja och mot den lagstiftning som finns. Att oppositionen då reagerar är sunt och ligger i oppositionens uppgift. Snabbinkallade utskott och KU som börjar sin granskning innan terminen ens har startat. Alliansen visade på en enighet att nu räcker det med käbbel från regeringen.

Man valde då att meddela att man tänkte lägga misstroendeförklaring mot tre statsråd som alla visste om vad som hade hänt långt tidigare utan att meddela statsministern eller tagit upp frågan i säkerhetspolitiska rådet. Någon minister sade att det inte fanns rum att diskutera frågan i eller att man inte tar upp en så allvarlig fråga på en fikarast. Som vi alla vet så offrade Löfven två av dessa ministrar medan den tredje skulle han ta strid för, vilket är ganska logiskt. På samma sätt som Alliansen inte kan styras av Löfven så kan inte Löfven tillåtas styras av Alliansen.

Nu står striden om försvarsministern och då får vi veta att C och L har ändrat sig, det finns inte längre skäl att rösta igenom en misstroendeförklaring mot honom. Va? Vad är det som har hänt sedan i somras som gör att han inte längre har något ansvar? Har de andra två statsråden fått lämnat i onödan, för då kan inte de heller ha något ansvar i denna fråga?

Försvarsministern hade information långt innan det blev offentligt och statsministern konfronterades om detta. Han har inte lyft frågan i det nyinrättade Säkerhetspolitiska rådet som Löfven själv har inrättat för att samordna frågor som har med rikets säkerhet att göra. Vad gör man på dessa möten om en sådan här allvarlig fråga inte lyfts, fikar man bara på regeringskansliet?

Men det mest allvarliga i detta är att Försvarsministern hävdar att han inte har gjort något fel och nu håller tydligen C och L med honom. Är det verkligen okej att som försvarsminister inte informera eller prata med statsministern om att känsliga uppgifter kan ha läckt till främmande makt! Kan man verkligen ha en försvarsminister som inte inser detta? NEJ!

Det som nu krävs är att en samlad Allians börjar ta ansvar för Sverige. Acceptera inte statsråd som inte förstår vilket uppdrag de har. Det är endast genom en samlad Allians som Sverige kan bli av med den fikande regeringen och få en regering som sätter jobb och välfärden främst.

tisdag 12 september 2017

Den (s)juka vården

Vi har i internationella jämförelser en mycket bra sjukvård i Sverige. Vi har fantastiska medarbetare och politiskt är vi överens om mycket, t.ex att den ska vara offentligt finansierad via skatten.  Som moderat sjukvårdspolitiker känner jag däremot en stor oro inför sjukvårdens framtid. Vart är vår sjukvård i landet/länet på väg?

Vården måste utformas utifrån de behov våra länsinvånare har. Antalet vårdplatser på sjukhusen ska kopplas till behov och inget annat, men tyvärr ser vi att antalet vårdplatser minskar i fortsatt hög takt. Nu senast är det Strokeavdelningen som ska halvera sina vårdplatser, igen.  Vi vet att strokevården ska drivas på särskilda avdelningar avsedda för strokepatienter för att upprätthålla en hög kvalité och patientsäker vård – men ändå väljer man att stänga vårdplatser.

Antalet strokepatienter kommer såklart inte minska bara för att antalet vårdplatser gör det. Inför sommaren minskade Region Gävleborg antalet vårdplatser på Strokenheten på Gävle sjukhus från 24 till 16, och nu pratar man om att ytterligare 8 vårdplatser ska bort under hösten. Redan idag är det i snitt 3 överbeläggningar på denna avdelning. Vart ska dessa patienter ta vägen när ytterligare platser försvinner? Vi måste få stopp på denna sjukvårdsslakt.

Anledningen till dessa åtgärder är att man har svårt att bemanna avdelningarna och den främsta orsaken till det är att medarbetare flyr Regionen som arbetsgivare och att man inte lyckas med nyrekryteringar. Personalbristen gör att de som väljer att stanna kvar får slita ännu hårdare och att man till slut stänger vårdplatser. För att vara en bra arbetsgivare så måste vi lyssna på våra medarbetare och förbättra deras arbetsmiljö så att de trivs på jobbet. Vi måste även lyssna på de medarbetare som tyvärr väljer att sluta. Vad är anledningen till att de lämnar och vad kan vi göra för att de ska komma tillbaka. Varje medarbetare som slutar inom vården är en förlust för patienten.

Den politiska ledningen verkar tyvärr inte bry sig, utan skyller helt ifrån sig. Vi moderater tar däremot det som nu händer på mycket stort allvar och gör det vi kan för att förbättra situationen. Redan för ett par år sedan var vi i kontakt med läkare som då valde att sluta. I år har vi, förutom läkare, även kontaktat sjuksköterskor som slutat.  Anledningen till varför de slutar är tydlig, man har inte förtroende för Regionen som arbetsgivare.

Det krävs aktiva insatser nu! Om vi låter utvecklingen fortsätta som den gör nu, så har vi snart ingen sjukvård kvar.

torsdag 7 september 2017

Regeringen besökte deras krisande partikamrater i Gävleborg

Idag besökte regeringen och Stefan Löfven Gävle för att hålla sitt regeringssammanträde. Det är glädjande att regeringen kommer ut i landet och jag hoppas att de fick bra information om möjligheten att leva och verka utanför tullarna i Stockholm.

Ministrarna valde även att göra besök i länet och bl.a. var statsministern och sjukvårdsministern på Gävle sjukhus. Det är inte första gången som Löfven är på Gävle sjukhus, inför valet 2014 kunde jag konstatera att han gjort besök där och det fanns bilder uppsatt på väggen från besöket. Tyvärr så är jag tveksam till att han får en korrekt bild av sjukvården i Gävleborg. Om man undviker att ge oss regionpolitiker korrekt information så antar jag att man inte är särskilt intresserad av att ge en korrekt bild till statsministern och sjukvårdsministern heller.
Jag har försökt få en bild av besöket genom den rapportering som media har gjort med flera tidningsartiklar och livesändningar från besöket. Jag noterade att de inte gjorde något besök på Strokenheten som nu hotas av nedläggning p.g.a. personalflykt. Varför valde de inte att sätta sig ned med personalen där och lyssna på hur deras sosse-kollegor driver sjukvården i vårt län. Eller varför besökte man inte ambulansen och fick veta hur deras partikollegor behandlar personalen där.
Problemen som sjukvården har i Gävleborg beror enligt sjukvårdsministern på att det är brist på personal i hela landet och deras lösning är att man satsar mer ekonomiska resurser. 
Men hallå! Att personalen flyr den offentliga vården i Gävleborg kan inte vara en konsekvens av en eventuell personalbrist i hela landet. Orsaken är den dåliga arbetsmiljön och arbetsvillkoren i s-styrda Region Gävleborg och lösningen är då inte heller mer resurser utan en bättre personalpolitik. Tyvärr så är journalisterna så snälla mot ministrarna och ställer inga motfrågor mot deras påstående.

Till sist noterar jag statsministerns råd till oss kommunpolitiker i Gävle, han anser att vi ska ha blocköverskridande majoritet för att undvika kaos. Jag tror han ska undvika att kasta sten i glashus. Löfven leder en historiskt svag regering som skapar kaos och oreda med återkommande hot om nyval att då komma och skriva Gävlepolitiker på näsan om att ska svika väljarna och bli stödparti till sossarna är lite väl magstarkt. Jag hoppas också att hans lokala kollegor förklarade att de tackade nej till att bilda blocköverskridande majoritet med Alliansen.

Men jag hoppas i alla fall att regeringen fick med sig lite matnyttigt härifrån där de fick se vilka konsekvenser deras partikamraters politik får i landet och jag hoppas också att de fick uppleva de avstånd som finns utanför Stockholm och vilka konsekvenser deras skattehöjningar kommer få för vanligt folk.
måndag 28 augusti 2017

Dags för ny partiledare

Det har varit några hektiska dagar inom politiken. Förra veckan gick några moderata kommunalråd ut och krävde vår partiledares avgång, detta följdes tätt av andra länsförbund som tog ställning och många valde att backa upp dessa avgångskrav. När det ena länsförbundet efter det andra valde att hänga på avgångskraven så blev situationen helt ohållbar. Media pressade såklart även på för att få ett ställningstagande från oss moderater i Gävleborg.

För mig är denna hantering helt fruktansvärd. Att på detta sätt göra myteri är något som jag starkt tar avstånd från. Vi i Gävleborgs länsförbund valde att ha den linje som vi alltid har haft d.v.s. vi står bakom den partiledare vi har tills dessa att en ny utses. Självklart har vi synpunkter på hur saker och ting har fungerat men vi väljer att kommunicera detta internt och inte via presskonferenser och media. Om partiledning eller valberedning hade ställt frågan om vad vi tycker så hade vi självklart sammankallat förbundsstyrelsen för att ta ställning i sakfrågan och förmedlat den internt, men vi sammankallar inte partiet för att Expressen eller annan media vill det.

Det som nu hände är inget unikt för oss moderater, se bara hur man hanterade Juholt och även hur nu liberalerna gör med Björklund. Även Centern försökte på liknande sätt när Annie var i ifrågasatt

Moderaternas problem sitter inte i en enskild politiker. Vi alla aktiva moderater har ett ansvar för de låga opinionssiffror vi har. Jag tror inte heller orsaken är det uttalande som gjordes om SD i våras. Jag tror däremot att en bidragande orsak är otydligheten i vårt politiska budskap. Jag har tjatat om vikten av att alltid falla tillbaks på värdering och utgå från dem men det är även viktigt att de politiska förslagen hänger ihop och att det finns en tydlig koppling till det samhällsproblem vi vill lösa.

Bildandet av Nya Moderaterna var ett sätt att förändra hur vi arbetar med politik. Vi måste hela tiden ompröva våra politiska förslag för att se vilka dagens lösningar är bäst för dagens och framtidens utmaningar. Man kan inte ha en politik som är framtagen för en annan tid och tro att dessa direkt går att applicera på de nya samhällsproblem som finns.

Vi moderater står nu inför en stor utmaning. Vi ska inte bara hitta en ny partiledare utan även fundera igenom vår strategi hur vi går vidare mot valet nästa år. Tyvärr så kommer nog partiledarfrågan ta en stor del av vår tid som kommer ta fokus från de verkliga problemen. Men vi i Gävleborg kommer göra allt vi kan för att klara av allt det som ska göras.

tisdag 22 augusti 2017

Biogasbussar eller inte?

Regionens kollektivtrafik är idag helt fossilfri d.v.s. våra bussar drivs av förnyelsebart bränsle. Det som används är framförallt HVO men också biogas används i begränsad omfattning. Nu pågår det diskussioner om vad framtidens kollektivtrafik ska drivas av.

För mig som miljömoderat så är det utsläppen som jag vill bekämpa. Jag varken kan eller ska avgöra vad som är framtidens bränsle eller teknisk lösning. När vi gör upphandlingar av kollektivtrafik så är minskade utsläpp vi ska ställa krav på och inte specifika tekniska lösningar.

Häromdagen var jag tillsammans med företrädare från majoriteten i regionen och fick berättat för oss om Gästrike Återvinnare och Gävle energis biogassatsning. Det är alltså stora investeringar som gjorts, till största del Gävle kommun,  i en biogasanläggning i Forsbacka. Denna investering är gjord på kalkyler som innebär att regionen ska kräva att våra bussar drivs av biogas.

Vad är då problemet?

Biogas är en dyr lösning, kostnaden uppskattas vara ca 25% högre för biogasbussar än för traditionella bussar. De höga kostnaderna består inte bara i dyrare bränsle utan i högre slitage och driftskostnader för fordon. Totalt sett motsvarar detta ca 30mnkr i ökade kostnader för stadsbussarna i Gävle. Dessutom krävs stora investeringar för att klara av att tanka dessa bussar. Andra som gjort liknande satsningar drar sig nu undan dessa och vi vet att bussbranschen inte är särskilt intresserad av att använda biogas. Vissa tillverkare slutar att tillverka bussar som drivs av biogas.

Regionen ska göra en ny upphandling av stadsbussarna i Gävle med start 2020. Det är alltså dessa bussar som Gästrike Återvinnare och Gävle kommun vill att vi ska ställa krav på biogas. Det är alltid vanskligt att ställa krav på tekniska lösningar vid upphandlingar och framförallt i detta fall. Se bara vad som hänt med andra framtidsbränslen i branschen exempelvis Etanolen som var det bränsle som skulle användas för ett 10tal år sedan. Då investerade vissa kommuner i detta ”framtidsbränsle” men ångrar detta bittert idag. Knappt någon kör på etanol längre!

Vad är då framtidens bränsle?

Det korta svaret är att det vet vi inte. Branschen pratar om elbussar som framtidens lösning men problemet idag är produktionen av litiumjon-batterier (som är de bästa idag). Vissa pratar om bränsleceller som bygger på att vätgas omvandlas till el i en bränslecell som sedan driver elmotor.

Det som är intressant är att teknikutvecklingen inom batterier och bränsleceller går mycket snabbt. Det finns redan idag batterier som är billigare att tillverka och som inte har den miljöbelastning som dagens litiumjonbatterier har. Nya sätt att tillverka vätgas utvecklas och även bränsle till bränsleceller utvecklas, redan idag kan man använda vatten och salt för att producera el i en bränslecell.

Med detta vill jag bara påvisa att utvecklingen går snabbt och vi vet inte idag vad som är framtidens lösning.

Men vad kommer regionen göra?

Jag har noterat att ansvarigt regionråd redan är såld på biogas och vill ställa krav på det. Jag kan acceptera en sådan lösning under ett villkor och det är att Gävle kommun tar de extra kostnader för biogasbussarna. Jag är alltså inte beredd att stänga vårdplatser för att våra bussar ska drivas av biogas, men det verkar det socialdemokratiska regionrådet vara.

Jag anser även att vi inte bara ska ställa utsläppskrav på våra bussar utan även miljökrav för passagerarna och då framförallt krav på lågt buller, här kanske vi kan komma överens men då kan vi inte ställa krav på biogas i en upphandling.

Men det är väl som alltid med länets sossar, det är lätt att göra av med andras pengar. 

lördag 19 augusti 2017

Tandvårdsökande seglare från Tyskland på turistbyrån

I går så var det dags att få spendera en dag och praktisera på Gävles turistbyrå/kundtjänst. Syftet var att få en känsla för hur deras verksamhet fungerar och möjlighet till att möta Gävlebor och turister och se vilka typer av frågeställningar de har.

Det var en mycket givande och intressant dag och vi har mycket duktiga medarbetare som möter Gävlebor och turister. Det var väldigt olika typer av frågeställningar som vi fick hantera, allt från att visa vart olika saker finns i Gävle till att lösa olika problem som turister har. Exempelvis försökte vi hjälpa ett par tyska turister som sökte en liknande tygväska med Dahahästar på som de köpte i Dalarna för 15 år sedan, var lite svårt att lösa men man gjorde allt man kunde.

Tåg i Bergslagens sommarkort var något som det var stor efterfrågan på. Med detta kort kan man resa på alla TiBs tåg och anslutande regionalbussar. Det märkliga var att när det gällde regionbussar så fungerande det i övriga länen(Dalarna, Örebro, Västmanland) men inte i Gävleborg, varför? Mycket ologiskt för turisterna och som regionpolitiker med ansvar för kollektivtrafik så hade jag inget vettigt svar, detta blir till att ta tag i den frågan.

Det var även andra frågor om kollektivtrafik och hur man tar sig till olika platser och de som vi pratade med blev mycket positivt överraskade att man fortfarande kunde betala med kontanter på våra bussar och tåg. Bra att vi moderater har drivit detta och jag hoppas att vi fortfarande kan vara överens om det i regionen. Men i övrigt kunde inte turistbyrån hjälpa till med biljetter till x-trafik vilket för mig var en gåta, varför tillåts inte Gävle kommun sälja buss- och tågbiljetter åt X-trafik?

Det var även en tysk som seglat till Gävle och gjort uppehåll i Gästhamnen som hade problem med tänderna och behövde få kontakt med tandläkare innan resan fortsatte, även där fick vi hjälpa till och lotsa honom till folktandvården.

Jag fick även möjlighet se hur visitgavle.se hemsida var uppbyggd och det var intressant eftersom regionen nu försöker tvinga in alla aktörer i samma system. Idag så har man inte möjlighet att på visitgavle.se exempelvis boka boende på de destinationer som vi marknadsför. Det behövs nog en fördjupad diskussion om hur vi ska kunna underlätta för våra turister att turista i Gävleborg och angränsande län.

Det blev även uppenbart att människor som inte bor i Gävle/länet har mycket svårt att förstå våra administrativa gränsdragningar, här måste vi börja arbeta mer länsövergripande.
De Gävlebor som sökte sig till kundcenter hade lite olika ärenden, en del ville ha hjälp med att fylla i blanketter och lämna dem till någon av kommunernas förvaltningar. Det var även många av våra invandrare som fick hjälp på sitt eget språk tack vare att det finns medarbetare som pratar olika språk.

Det var helt enkelt en mycket intressant och givande dag och det var intrssant att få prata med våra duktiga medarbetare och se hur de arbetar. Men som vanligt blev det en del frågor att ta med i det fortsatta politiska arbetet

torsdag 17 augusti 2017

En dag med färdtjänst/sjukresor

Nu är jag tillbaks från semestern på fullt allvar och idag har jag åkt med färdtjänst/sjukresa under ett arbetspass. Det har tidigare skrivits mycket om hur dessa resor fungerar och jag kände att jag därför skulle vara med en dag för att se hur det fungerar i praktiken och få tid att prata med chaufför och resenärer. Så jag åkte idag med en av de bilar som X-trafik har abonnerat för framförallt rullstolsburen färdtjänst och sjukresor.

Jag kan först säga att jag är mycket imponerad av den servicekänsla jag fick se idag. Det handlade allt från att inte stressa resenären genom att köra fram bilen för tidigt till det att man hjälper andra sjukresenärer som har frågor om transport utanför sjukhuset. Dessa chaufförer är x-trafiks ambassadörer när det gäller service och bemötande.

Som vanligt när jag är ute och praktiserar så var det ganska lugnt, eller rättare sagt så var det lite lugnare idag eftersom skolresorna ännu inte har börjat.

Jag fick möjlighet att se med egna ögon hur beställningen av resor tas emot av chauffören och hur systemet gissar restider, av och påstigningstider. Kunderna hade alla olika önskemål som tydligt fanns nedskrivet i beställningen, vissa ville ha radion på i bilen andra ville att det skulle vara tyst. Någon skulle följas in i lägenheten och någon behövde ha sällskap av chauffören tills någon mötte upp vid ankomst. Det är helt enkelt mycket kundanpassade resor som ska levereras med hög service.

Jag fick även se hur hemtjänsten mötte upp i hemmet när en patient som legat på sjukhuset skulle transporteras hem. Det är precis på det sättet det ska fungera. Att lämna en äldre patient i hemmet utan att någon finns på plats händer tyvärr men idag kändes det riktigt bra hur samarbetet mellan sjukhus/taxi/hemtjänst/anhöriga fungerade.

Men det kommer även fram synpunkter på vad som kan fungera bättre.


  • En resenär/patient var väldigt bekymrad över hur dåligt kommunikationen mellan kommun och sjukvården fungerar. Vi hann under denna 30min resa prata om mycket som behöver bli bättre.
  • Vi har tidigare tagit bort möjligheten att betala egenavgifter vid sjukresor med kontanter, vilket för övrigt var ett förslag från oss moderater som nu äntligen blivit genomfört. Det var nu mycket enkelt för patienten och för chauffören. Det som nu känns som nästa steg är att även ge denna möjlighet till färdtjänstresenärer vilket idag måste betala med kontanter/kort, så det är något som jag kommer lyfta in i det politiska arbetet.
  • Jag fick även återberättat om hur Regionens parkeringsvakter bötfäller Taxibilar utanför Gävle sjukhus entré när man är inne för att hämta patient/er. Detta är ju helt oacceptabelt och varför har vi inte byggt en särskild angöring för sjukresebilarna. Varför ska vi blanda gående, cyklar, privatbilar och taxi? För det första så måste vi sluta bötfälla de som hjälper våra patienterna och kör dem hem, sedan måste vi se till att logistiken blir mycket bättre vid sjukhusentréerna.
  • Jag testade även av en del av mina förslag om hur upphandlingarna av färdtjänst/sjukresor kan göras annorlunda. Det blev intressanta diskussioner och mycket bra feedback på dessa förslag.
  • Till sist fick jag även möjligheten att lyssna av hur taxi ser på Regionens samåkningsprojekt, Uberpop, självkörande bilar och biogas som alternativt bränsle. Kort kan jag säga att vi var mycket överens om Uberpops olaglighet och det tveksamma med Regionens samåkningsprojekt och Biogas har förmodligen inte någon större framtid. 


Det var helt enkelt en mycket intressant och givande dag, tack Peter och Gävle Taxi för att jag fick denna möjlighet.